huis- en gedragsregels over alcoholgebruik

Binnen onze vereniging gelden een aantal huis- en gedragsregels omtrent het gebruik van alcohol. 

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. 
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholische drank  elders (bijv. in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
  • Personen onder de 18 jaar.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken géén alcohol gedurende de bardienst.
 • Prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hour, meters bier en rondjes van de zaak, zijn in de kantine niet toegestaan. 
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan de alcoholische drank.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen uit de kantine verwijderd worden. 
 • Alcoholische dranken schenken mag alleen gedurende een periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met twee uur na beëindiging  van de activiteiten.
 • Schenktijden van alcohol: vanaf 12:00u, eindtijd van 1:00u

 

 

Bestuursreglement bargebruik Overzicht