Reglement Interne Competitie

Reglement Interne Competitie

 1. De deelnemers spreken zelf de datum en tijd af (binnen de aangegeven speeldata), waarop ze hun wedstrijden willen spelen. Men heeft de vrijheid om te bepalen wanneer en in welke volgorde men de wedstrijden wenst te spelen.
 2. Afgebroken wedstrijden, bijvoorbeeld door regen of blessures, dienen in zijn geheel te worden overgespeeld.
 3. Gebruik van de tijdsklok is verplicht. Deze dient ingesteld te worden, zodra men de baan betreedt. Hoe lang ingespeeld wordt, mogen de spelers zelf bepalen. Bij het tijdsignaal wordt tijdens de rally het punt afgemaakt. De game wordt niet afgemaakt.
 4. De toss bepaalt wie mag beginnen met serveren, de andere partij kiest de baanzijde.
 5. De puntentelling is als volgt: Er wordt gespeeld in maximaal twee sets. De set eindigt bij 5. Bij einde set krijgt de winnaar 4 punten en de verliezer 0 punten. Behalve als de stand op dat moment 5-4 is, speelt men door tot 5-5 of 6-4. Bij 5-5 krijgt men beide 2 punten en betekent einde set. Bij 6-4 krijgt de winnaar de normale 4 punten en de verliezer 0 punten. Bij een niet afgespeelde set worden de punten als volgt verdeeld: op voorsprong 3 punten, gelijke stand ieder 2 punten, bij achterstand 1 punt. Wel moet men bij elke wedstrijd ten alle tijden 8 punten verdelen!
 6. Winnaar in de poule is het team dat de meeste punten heeft vergaard. Indien meerdere teams hetzelfde aantal punten hebben, is het gamesaldo beslissend. Is dit ook gelijk dan besluit het resultaat van het onderlinge duel.
 7. In geval de tegenstander niet komt opdagen, verliest de tegenstander deze wedstrijd met 5- 0, 5-0. Maak dan melding aan de juiste contactpersoon van de CIC 1) of zend een e-mail. Of men moet in onderling overleg een andere afspraak maken.
 8. Voor elke niet gespeelde wedstrijd krijgen beide teams 2 minpunten. Dit geldt niet bij blessures, mits tijdig gemeld bij de CIC.
 9. In geval van blessures mag men een speler vragen uit dezelfde poule of een poule daaronder om de wedstrijd(en) toch te kunnen spelen. Dit heeft geen consequenties voor het resultaat en het poulebehoud. Men kan en mag dus meerdere invallers inzetten.
 10. Men mag een tijdelijke invaller inzetten in geval van blessures/ zwangerschap gedurende de gehele speelronde. Men speelt voor poulebehoud. D.w.z. dat een team nooit kan stijgen naar een hogere poule, maar bij voldoende punten wel in de poule blijft ingedeeld. Het inzetten van een tijdelijke invaller dient vóór aanvang van de speelronde gemeld te worden aan de CIC.
 11. Indien er zich problemen voordoen met het afspreken van wedstrijden dient men dit te melden aan de CIC.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Interne Competitie. Bij uitzonderlijke gevallen houden we ons aan het reglement: “Wedstrijd- en Toernooi reglement van de KNLTB”. 

CIC 1) = Commissie Interne Competitie