Procedure schoonmaak

Voor het schoonhouden van het tennispaviljoen wordt een beroep gedaan op alle vrouwe­lijke seniorleden. Ieder van deze leden nemen met het lidmaatschap ook de verplichting op zich om volgens schema deze werkzaamheden mede te verrichten. Men wordt in een dienstrooster inge­deeld. Dit rooster is te vinden onder het kopjes schoonmaakrooster. 
Het rooster van de schoonmaak gaat in op maandag en eindigt op de zondag daarop volgend. De eerst genoemde op het dienstrooster neemt contact op met de andere leden van de groep en coördineert de werkzaamheden.

Bij afmelding van het lidmaatschap in het eerste half jaar blijf je voor dat half jaar verantwoordelijk voor jouw ingeplande dienst. Voor het tweede half jaar zal vervangen geregeld worden. Meld je je af in de tweede helft van het jaar dan blijft je tot 31-12 van het betreffende jaar verantwoordelijk voor de ingeplande dienst.

Schoonmaakwerkzaamheden:

  • Men dient ervoor te zorgen dat alles schoon is, zowel het meubilair als de vloeren.
  • Reinig vooral de toiletten en wasgelegenheden.
  •  Zorg voor voldoende toiletpapier
  • Indien nodig ramen lappen, stoep vegen en de tuinmeubelen schoonhouden.

 N.B.
Voor het betreden van de beveiligde ruimtes altijd eerst controleren of het alarm is uitgeschakeld.
De schoonmaakspullen en dergelijke vindt u in de kast in de hal. Evenals eventuele aanwijzingen. 

Mocht u in de geplande week niet kunnen, probeer dan eerst met iemand anders te ruilen, voordat u de contactpersoon belt.