De alles beslissende ledenvergadering woensdag 28 september!!

Het is nu echt tijd om knopen door te hakken!

De  ledenvergadering vindt plaats op woensdag 28 september. We verwelkomen je graag om 19:45u met een kop koffie of thee in de Stuik.
We starten de vergadering om 20:00u. 

De statuten bepalen dat, indien er op een eerste ledenvergadering niet minimaal 2/3 van de leden aanwezig is om zijn stem uit te brengen, een tweede vergadering in het leven geroepen moet worden. Tijdens deze tweede ledenvergadering telt dat de meeste stemmen gelden. Het is hierom dan ook ontzettend belangrijk dat jij hierbij aanwezig bent en om je stem te laten horen!Op de agenda staat enkel de goedkeuringsaanvraag voor Padelbanen. We hopen dat je erbij kunt zijn.

Graag aan- of afmelden via secretariaat@tvv82.nl

Sportieve groeten,

Het bestuur TVV’82

Jubileum!

Aankomende november bestaat onze mooie club alweer 40 jaar. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Wie wil er meedenken over hoe we invulling gaan geven aan dit jubileum?  Aanmelden kan via secretariaat@tvv82.nl