Contributie

Contributie:  Junioren                         € 130,-   inclusief 20 (verplichte) tennislessen
                       Senioren                         € 130,*

Er is in geen enkel geval restitutie van contributie mogelijk. 
*de prijzen zijn de contributies van 2024 en zijn geen garantie voor 2025.

De inning van de contributie vindt plaats middels automatische incasso verdeeld in twee gelijke termijnen.
Elk kalenderjaar is de eerste inning in januari en de tweede in april.