Contributie

Contributie:  Junioren                         € 110,-   inclusief 20 (verplichte) tennislessen
                       Senioren                         € 110,*

Er is in geen enkel geval restitutie van contributie mogelijk. 
*de prijzen zijn de contributies van 2023 en zijn geen garantie voor 2024.

De inning van de contributie vindt plaats middels automatische incasso verdeeld in twee gelijke termijnen.
Elk kalenderjaar is de eerste inning in januari en de tweede in april.

Lid worden tijdens het seizoen? Dat is ook mogelijk! Dan gelden de volgende contributies:
Eerste kwartaal, betaling 100%
Tweede kwartaal, betaling 75%
Derde kwartaal, betaling 50%
Laatste kwartaal, betaling 25%