Contributie

De inning van de contributie vindt plaats middels automatische incasso verdeeld in twee gelijke termijnen.
Elk kalenderjaar is de eerste inning in januari en de tweede in april.
Contributie:  Junioren                         € 100,-   (inclusief 20 verplichte tennislessen)
                       Senioren                         € 100,*
Er is in geen enkel geval restitutie van contributie mogelijk. 
*de prijzen zijn de contributies van 2020 en zijn geen garantie voor 2021.

Als er geen wachtlijst is en men kan tijdens het seizoen lid worden, dan gelden de volgende contributies:
Wordt men lid in het eerste kwartaal dan betaald men 100%
Wordt men lid in het tweede kwartaal dan betaalt men 75%
Wordt men lid in het derde kwartaal dan betaalt men 50%
Wordt men lid in het laatste kwartaal dan betaalt men 25%