Update bestuur; Aanleg padelbanen

Beste leden,

Het einde van het jaar 2022 nadert. Tijd voor een terugblik en een update.

Wij kijken als bestuur terug op een mooi jaar. Na jaren met corona perikelen hebben we dit jaar de draad weer op kunnen pakken. Al met al veel tennisplezier en diverse goed bezochte activiteiten waaronder een geslaagd jubileum toernooi. Goed om te zien wat voor energie dit heeft gebracht.

Het jaar stond uiteraard ook in het teken van de wens om padelbanen aan te leggen. Vanuit de leden hebben we hierbij veel steun ervaren wat werd bezegeld met een unaniem besluit om de financiering voor de aanleg aan te vragen en hiervoor verplichtingen aan te gaan. Dit hebben we opgepakt en het is tijd voor een update.

Kort gezegd zijn we nog niet waar we willen zijn. De financiering is nog niet rond. De hoge investering gecombineerd met de gestegen kosten (o.a. rente en energie) hebben een grotere impact dan verwacht. Dit loopt ons voor de voeten. Het waarborgfonds heeft onze aanvraag beoordeeld en vind deze te dun om de gevraagde borgstelling van € 100.000,- af te geven. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij het inventariseren van het animo voor padel en het verhogen van de inbreng van achtergesteld vermogen. D  €10.000,- aan certificaten (waarvan de helft uitgegeven is inmiddels) is onvoldoende en dit betekent dat we nadenken over een opzet waarbij aanvullend hierop nog ca. €25.000,- achtergesteld vermogen op moeten halen. Een flinke uitdaging, maar we zien mogelijkheden en komen hier op terug. Hebben jullie hierover nu vragen of ideeën om met ons mee te denken dan horen we het graag. Alle hulp is welkom.

Goed nieuws is dat Peter van Kessel en Roel van Groesen het sponsorbeleid hebben geactualiseerd en erin zijn geslaagd om dit volledig in te vullen met bijdrages uit Vorstenbosch. Als bestuur zijn we erg blij met dit resultaat. Een topprestatie. Het is een blijk van betrokkenheid vanuit de gemeenschap en meteen een belangrijke bouwsteen voor het plan richting de aanleg van padelbanen.

Zoals gezegd komen we snel bij jullie terug met een nieuwe update en een concreet voorstel met een aangepast financieringsplan. We zullen hiervoor een beroep doen op jullie als leden, maar ook steun van anderen die de leefbaarheid in Vorstenbosch een warm hart toedragen is uiteraard welkom. Als we samen de schouders eronder zetten, moet het lukken. We hadden graag ander nieuws gebracht, maar helaas is het niet anders.

Voor nu rest ons om jullie te bedanken voor een mooi tennisjaar en wensen we jullie prettige feestdagen en alle het goede voor 2023.

Het bestuur

Nieuws Overzicht