Afschaf poetsdienst, instructie bardienst

Zoals al eerder vermeldt, zijn wij blij jullie te kunnen mededelen dat we twee nieuwe poetshulpen hebben! Vanaf heden zullen de poetsdiensten volledig komen te vervallen...

 De roosters voor de bardienst staan online t/m september, daarna zal er een nieuwe indeling gemaakt worden inclusief de vrouwen. 

Doordat alle vrouwelijke leden ook achter de bar komen te staan, willen we jullie vragen (voor diegene die dit nog niet hebben) om jullie certificaat 'Verantwoord alcohol schenken' te behalen. Dat kan op de site http://www.nocnsf.nl/iva. Hier is informatie te vinden en de test. Dit certificaat is verplicht als je bardiensten draait. De verantwoordelijkheid om in het bezit te zijn van dit certificaat ligt bij de leden zelf. Als de papieren niet in orde zijn tijdens een controle zal de persoon zelf aansprakelijk zijn en is de boete voor eigen rekening en zal de tennisvereniging hier niet aansprakelijk voor zijn.

Wanneer je de test voldoende hebt afgerond krijg je een certificaat en dan zorg je dat die in de map achter de bar komt en vervolgens kan je het certificaat mailen naar ledenadministratie@tvv82.nl.

Voor overige vragen en opmerkingen m.b.t. bardienst kan er contact worden opgenomen met dienstroosters@tvv82.nl

Procedure bardienst

De 'normale' bardienst start om 19:00u. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. De sleutel moet je bij een lid thuis ophalen. Bij wie je moet zijn kun je vinden op het bardienstrooster bovenaan de pagina van jouw dag. Het rooster is te vinden onder het kopje 'Barrooster'. 

Ieder lid dat achter de bar staat moet het Certificaat Verantwoord Alcohol schenken hebben gehaald en op de hoogte zijn van de huisregels. Deze staan vermeld in het barreglement informatie bardiensten dat eveneens is te vinden achter de bar. Het gebruik van de apparaten achter de bar en de wijze van een bardienst draaien staan vermeld in de blauwe map achter de bar. 

Bij afmelding van het lidmaatschap in het eerste half jaar blijf je voor dat half jaar verantwoordelijk voor jouw ingeplande dienst. Voor het tweede half jaar zal vervangen geregeld worden. Meld je je af in de tweede helft van het jaar dan blijft je tot 31-12 van het betreffende jaar verantwoordelijk voor de ingeplande dienst.

Nieuws Overzicht