Geslaagde ledenvergadering

Op maandag 21 februari was de jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar in de Stuik. Om het hier te organiseren bleek een juiste beslissing. Met een opkomst van meer dan 65 leden kunnen we deze avond wel als geslaagd bestempelen.

In de jaarvergadering is ingestemd met de aanschaf van ledverlichting incl. nieuwe masten, betaalde schoonmaak, en akkoord voor de definitieve uitwerking voor de aanleg van padelbanen. Ook is er akkoord van de leden om Niels Kanters het komende jaar de voorzitter van TVV'82 te mogen noemen. We gaan verder met het zogenaamde carosselmodel wat is bedacht door Riny van der Ven. Riny heeft er, als voorzitter, het afgelopen jaar mede voor gezorgd dat we als bestuur de basis weer op orde hebben en vooruit kunnen kijken.

Op 5 april hebben wij een bestuursvergadering gepland staan. Na deze vergadering zullen we jullie verder meenemen in de tijdslijnen en start van de betaalde schoonmaak. 

 

Nieuws Overzicht